Informacje o cookies

Polityka Cookies

zawierająca obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO, politykę cookie.
 
 
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 
Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe na potrzeby realizowanych usług jest
Mańka Wojciech Głośniki Systemy Nagłośnień AKUSTYKA ul. Mariana Kantora Mirskiego 21 A 42-500 Będzin NIP: 6250017737, REGON: 271859620.
 
 
 
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pod adresem e-mail sklep@audiomoto.pl lub pisemnie na adres: Mańka Wojciech Głośniki Systemy Nagłośnień AKUSTYKA ul. Mariana Kantora Mirskiego 21 A 42-500 Będzin.
 
 
 
CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY STRON
 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
 
– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych umożliwiających realizację umów, zamówień naszych klientów, również składanych w sklepach internetowych, drogą elektroniczną, drogą bezpośrednią – wynikających z obowiązków prawa polskiego, w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
 
– kontaktowania się z Państwem w celu realizacji naszych usług, a także w zakresie marketingu, w tym również marketingu bezpośredniego, ponieważ przetwarzanie jest realizowane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę drogą elektroniczną, w naszych sklepach internetowych, na stronie internetowej i/lub podczas składania zamówienia, zawierania umowy, a także jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 
– zapewnienia obsługi usług płatniczych – dotyczy zarówno kart kredytowych, płatności online, realizacji umów kredytowych ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 
– zapewnienia bezpieczeństwa w postaci monitoringu terenu, budynku oraz pomieszczeń – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO, Kodeks Pracy);
 
– ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług, w ramach realizowanych zamówień, zawartych umów lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
 
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 
Jeśli się Państwo na to zgodzicie, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
 
zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 
kierowania do Państwa naszych ofert marketingowych.
 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w dwóch wyżej wymienionych zakresach, dopóki nie wycofacie zgody. Możecie Państwo wycofać te zgody w dowolnym momencie, kierując swoje prawa w tym zakresie na adres: sklep@audiomoto.pl i/lub pisemnie na adres siedziby firmy.
 
 
 
CZY PAŃSTWO MUSICIE PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Państwa zamówień, świadczonych przez nas usług – dotyczy to również zawieranych umów.
 
Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia i/lub zrealizować umowy, a w konsekwencji nie będziecie mogli z Państwem współpracować.
 
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych, zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawnymi. Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
 
– podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług sprzedażowych np.: allegro;
 
– firmom zapewniającym usługi płatnicze, kredytowe;
 
– firma świadcząca dla nas usługi w zakresie kadrowo – księgowym oraz podatkowym;
 
– firmy świadczące dla nas obsługę IT, również w zakresie obsługi transakcji sprzedażowych;
 
– ZUS, Urząd Skarbowy, PIP i inne Instytucje Państwowe, inne organy państwowe upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 
– podmioty świadczące usługi z zakresu: doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne lub telekomunikacyjne, kooperanci technologiczni;
 
– podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego i windykacyjne.
 
Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 
 
PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 
Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:
 
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 
– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Wasze dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniecie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Swoich danych; Wasze dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 
– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Wasze dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń, bądź wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
PRAWO DO SPRZECIWU
 
Macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w następujących wypadkach:
 
– przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znaleźliście,
 
– Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczonymi przez nas usługami będą przechowywane przez okres 5 lat obrotowych, sześć lat kalendarzowych.
 
Ponadto dane będą przechowywane w celu:
 
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem świadczeń oraz umów,
 
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
 
Firma nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
COOKIES
 
Nasza strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Państwa komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych.
 
2. W ramach naszej strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 
3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże użytkownicy naszej strony mogą w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies korzystając z panelu cookies.
 
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować lub dopuszczać obsługę plików cookies . Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że nie będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym nie będziemy przechowywać informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 
Dlatego też proszę zaznacz przycisk “zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług Naszej Strony , udostępnianych zarówno w wersji “desktop”, jak i “mobile”, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) .Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać
 
4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ta strona z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 
 

Subskrypcja

Zapisz się do Naszego newslettera - unikalne kody rabatowe, dostęp do promocyjnych ofert, informacje o nowościach i rabatach w Naszym sklepie

Przepisz kod z obrazka

weryfikator

Ostatnio oglądane